Print
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังเจาะรู)

ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
ดูภาพขยาย


ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)

ราคาต่อหน่วย (piece): 3,200.00 บาท

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ชั้นวางสิ้นค้าหน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm รุ่นมาตรฐานแบบแผ่นชั้น( หลังตะแกรง )