Print
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 150cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 150cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ)

ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 150cm แบบตะกร้า(หลังเจาะรู)
ดูภาพขยาย


ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 150cm แบบตะกร้า(หลังเจาะรู)

ราคาต่อหน่วย (piece): 5,250.00 บาท

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 150 cm  รุ่นมาตรฐาน  แบบตะกร้า (หลังเจาะรู)