You're Here : Home

สินค้าราคาพิเศษ

ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
1,892.00 บาท
1,655.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 237.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาท
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
3,363.00 บาท
3,000.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 363.00 บาท
ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
3,200.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
2,022.00 บาท
1,800.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 222.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาท
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
2,175.00 บาท
1,900.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 275.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
1,658.00 บาท
1,480.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 178.00 บาท
ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ ราคาถูก คุณภาพดี ครบวงจร ต้องที่ ดีเจริญ ช็อป
เทคนิคการตั้งราคาสำหรับร้านค้า

เทคนิคการตั้งราคาสำหรับร้านค้า  มีความต่อธุรกิจร้านค้าปลีกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง กลุ่มสินค้าที่ร้านค้าเลือกเข้ามาขายในร้านกับ การตั้งราคาขายแต่ละกลุ่มเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านค้ามีผลกำไรสูงสุด โดยคำนึงหลักพื้นฐาน ดังนี้

price

 

1. การตั้งราคาเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรหลักของร้าน
กลุ่มสินค้าจำเป็นต้องตั้งราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าร้านค้าเราขายของไม่แพง
2. การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกำไรและภาพลักษณ์ความทันสมัย
กลุ่มสินค้าใหม่หรือสินค้าตามเทศกาล สามารถตั้งราคาเต็มเพื่อสร้างกำไรระยะสั้น
3. การตั้งราคาแบบสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ร้านใกล้เคียงไม่มี สามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าปกติ เพื่อเพิ่มผลกำไรของร้านโดยรวมมากขึ้น

1. การตั้งราคาเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรหลักของร้าน

              กลุ่มสินค้าจำเป็นต้องตั้งราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าร้านค้าเราขายของไม่แพง

2. การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกำไรและภาพลักษณ์ความทันสมัย

             กลุ่มสินค้าใหม่หรือสินค้าตามเทศกาล สามารถตั้งราคาเต็มเพื่อสร้างกำไรระยะสั้น

3. การตั้งราคาแบบสร้างความสามารถในการแข่งขัน

            กลุ่มสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ร้านใกล้เคียงไม่มี สามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าปกติ เพื่อเพิ่มผลกำไรของร้านโดยรวมมากขึ้น

 

 

 
เทคนิคการเลือกสินค้าเข้าร้านค้าปลีก

เทคนิคการเลือกสินค้าเข้าร้านค้าปลีก ควรมีสินค้าและบริการหลายหลากตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การเลือกจำนวนสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้ร้านค้าได้ยอดขายและกำไรสูงสุด หลักการเลือกสินค้าเข้าร้านค้ามีดังนี้

choose_product

 

1. สินค้าจำเป็น (กลุ่มสินค้าหลักเพื่อสร้างยอดขาย)
สินค้าที่ขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกค้ามาซื้อของในร้าน จำเป็นต้องมีขายตลอดเวลา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค

1. สินค้าจำเป็น (กลุ่มสินค้าหลักเพื่อสร้างยอดขาย)สินค้าที่ขายดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และดึงให้ลูกค้ามาซื้อของในร้าน จำเป็นต้องมีขายตลอดเวลา ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค

2. สินค้าใหม่ สินค้าเฉพาะ และสินค้าตามเทศกาล(เพิ่มยอดขายและกำไร)

สินค้ากลุ่มนี้ช่วยเพิ่มยอดขาย กำไร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ว่ามาที่ร้านแล้วได้สินค้าครบทุกครั้งทุกโอกาส ได้แก่ สินค้าใหม่ที่ออกโฆษณา สินค้าเฉพาะที่หาซื้อยาก หรือสินค้าตามเทศกาล ซึ่งเจ้าของร้านควรพิจารณานำ สินค้ามาจำหน่ายในปริมาณที่เหมาะสม และต้องจัดชั้นวางสินค้าให้มีสินค้าครบครันตามความเหมาะสม ที่สำคัญต้องมีการติดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านเรามีสินค้า กลุ่มใหม่ๆจำหน่าย

3. บริการเฉพาะของร้าน(เพิ่มจำนวนคนเข้าร้านและเพิ่มลูกค้าใหม่)

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และดึงดูดความสนใจลูกค้า เจ้าของร้านควรพิจารณา บริการเสริมต่างๆมาให้บริการในร้าน เช่น ตู้กดน้ำ, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ,

 

สินค้า Hot ล่าสุด

ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
1,658.00 บาท
1,480.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 178.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
3,363.00 บาท
3,000.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 363.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
2,022.00 บาท
1,800.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 222.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
2,175.00 บาท
1,900.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 275.00 บาทสถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101
mod_vvisit_counterYesterday451
mod_vvisit_counterThis week988
mod_vvisit_counterLast week1962
mod_vvisit_counterThis month5341
mod_vvisit_counterLast month7451
mod_vvisit_counterAll days967879

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.83.66.51
,
Today: 21 ก.พ. 2018