You're Here : Home

สินค้าราคาพิเศษ

ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm แบบแผ่นชั้น
2,022.00 บาท
1,800.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 222.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว รุ่นประหยัด 70x120 ซม.
1,658.00 บาท
1,480.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 178.00 บาท
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
2,175.00 บาท
1,900.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 275.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
1,892.00 บาท
1,655.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 237.00 บาท
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจาะ
3,363.00 บาท
3,000.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 363.00 บาท
ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
ชั้นวางสิ้นค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 150 cm (หลังตะแกรง)
3,200.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาท
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาท
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาท
ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ ราคาถูก คุณภาพดี ครบวงจร ต้องที่ ดีเจริญ ช็อป
หลักการเลือกชั้นวางสินค้า

             ชั้นวางสินค้า มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทของชั้นวางสินค้า ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป และด้วยลักษณะที่แตกต่างนั้น จึงเป็นที่มาของการเลือกใช้ชั้นวางสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าและปัจจัยต่างๆ การวางผังติดตั้งชั้นวางสินค้าในห้างฯ ร้าน โกดัง-คลังสินค้า เพื่อจะได้ใช้ต้นทุนที่ต่ำสุดแต่ทำให้เกิดประสิทธิผลในการจัดเก็บสินค้าได้มากที่สุด

buy_shelf

1. ประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะเลือกมาใช้ในการจัดเก็บสินค้า เช่น ขนาด ชนิดและน้ำหนักของสินค้า เป็นตัวกำหนดว่าจะใช้ชั้นวางประเภทใด สินค้าที่จะต้องเข้าก่อน-ออกก่อน สินค้าที่จัดโปรโมชั่น เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าหลากหลายชนิด ต้องการเลือกเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ ปริมาณสินค้ามีมากน้อยแค่ไหน ควรต้องคำนึงถึงรูปแบบการวางสินค้าตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กๆไปจนถึงสต็อกสินค้า
2. ชนิดของแผ่นพาเลท ขนาดของแผ่นพาเลทจะต้องเลือกให้เหมาะสม สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะวางบนบีมได้ แรคจะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้พาเลทขนาดเท่าไหร่ ขณะเดียวกันก็เป็นตัวกำหนดรถยกที่จะใช้ว่าต้องรับน้ำหนักกี่กิโลกัรม ยกได้สูงเท่าไหร่
3. พื้นที่ของห้างฯ ร้าน โกดัง-คลังสินค้า ลักษณะพื้นที่ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกชั้นวางสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า-ออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ขนาดความกว้างความยาว ซึ่งล้วนเป็นข้อจำกัดที่การติดตั้งชั้นวางจะต้องอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าว
4. ชนิดของรถยก รถยกที่จะใช้ในร้านค้าส่งหรือคลังสินค้า จะต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนักเพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าบนพาเลท ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถยกสูงได้ถึงชั้นวางสูงสุดที่จะติดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ต้องคำนึงถึงขนาดของตัวรถว่าสามารถกลับตัวเพื่อหันหน้าเข้า ชั้นวาง ในขณะยกสินค้าขึ้นเก็บหรือเบิกจ่ายได้หรือไม่ นั่นคือการติดตั้งชั้นวางจะต้องจัดให้มีระยะความกว้างของทางวิ่งระหว่างชั้น เพียงพอกับรถยกดังกล่าวด้วย
5. ระบบการหมุนเวียนของสินค้า หากสินค้ามีจำนวนมากและหมุนเวียนเร็ว หมายความว่าต้องมีการนำเข้าและเบิกจ่ายถี่มาก รถยกต้องมีขีดความสามารถในการทำงานหนักได้ตลอดเวลา หรือต้องใช้ชั้นวางที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดสินค้าต้องหมุนเวียนแบบ FIFO หรือ LIFO ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเลือกชั้นวางต่างกัน เช่น LIFO อาจเลือกแบบ Drive-in หรือ Push Back แต่ถ้าต้องการแบบ FIFO อาจเลือกแบบ Selective หรือ Flow เป็นต้น

1. ประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ

           เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะเลือกมาใช้ในการจัดเก็บสินค้า เช่น ขนาด ชนิดและน้ำหนักของสินค้า เป็นตัวกำหนดว่าจะใช้ชั้นวางประเภทใด สินค้าที่จะต้องเข้าก่อน-ออกก่อน สินค้าที่จัดโปรโมชั่น เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าหลากหลายชนิด ต้องการเลือกเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ ปริมาณสินค้ามีมากน้อยแค่ไหน ควรต้องคำนึงถึงรูปแบบการวางสินค้าตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กๆไปจนถึงสต็อกสินค้า

2. ชนิดของแผ่นพาเลท

          ขนาดของแผ่นพาเลทจะต้องเลือกให้เหมาะสม สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะวางบนบีมได้ แรคจะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้พาเลทขนาดเท่าไหร่ ขณะเดียวกันก็เป็นตัวกำหนดรถยกที่จะใช้ว่าต้องรับน้ำหนักกี่กิโลกัรม ยกได้สูงเท่าไหร่

3. พื้นที่ของห้างฯ ร้าน โกดัง-คลังสินค้า

         ลักษณะพื้นที่ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกชั้นวางสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า-ออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ขนาดความกว้างความยาว ซึ่งล้วนเป็นข้อจำกัดที่การติดตั้งชั้นวางจะต้องอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าว

4. ชนิดของรถยก

          รถยกที่จะใช้ในร้านค้าส่งหรือคลังสินค้า จะต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนักเพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าบนพาเลท ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถยกสูงได้ถึงชั้นวางสูงสุดที่จะติดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ต้องคำนึงถึงขนาดของตัวรถว่าสามารถกลับตัวเพื่อหันหน้าเข้า ชั้นวาง ในขณะยกสินค้าขึ้นเก็บหรือเบิกจ่ายได้หรือไม่ นั่นคือการติดตั้งชั้นวางจะต้องจัดให้มีระยะความกว้างของทางวิ่งระหว่างชั้น เพียงพอกับรถยกดังกล่าวด้วย

5. ระบบการหมุนเวียนของสินค้า

         หากสินค้ามีจำนวนมากและหมุนเวียนเร็ว หมายความว่าต้องมีการนำเข้าและเบิกจ่ายถี่มาก รถยกต้องมีขีดความสามารถในการทำงานหนักได้ตลอดเวลา หรือต้องใช้ชั้นวางที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดสินค้าต้องหมุนเวียนแบบ FIFO หรือ LIFO ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเลือกชั้นวางต่างกัน เช่น LIFO อาจเลือกแบบ Drive-in หรือ Push Back แต่ถ้าต้องการแบบ FIFO อาจเลือกแบบ Selective หรือ Flow เป็นต้น

 

 
วิธีการพูดเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับร้านค้า

           เมื่อท่านมีอาชีพขายสินค้า การพูดคุย ทักทายกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคำพูดของคุณเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเลยก็ว่าได้ คำพูดของคุณทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนอกจากจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณแล้ว คำพูดนั้นยังสามารถซื้อใจลูกค้าให้มาอุดหนุนร้านเราในระยะยาวอีกด้วย

speak_sell

1. พูดกล่าวคำว่า "สวัสดี"

             วิธีพูด ง่ายๆแต่ได้ผล คำทักทายง่าย ๆ อย่าง สวัสดี เป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน แล้วคุณกล่าวคำว่า สวัสดี นั้นจะช่วยลดอาการเกร็งในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง คำว่า สวัสดี สามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ หรือลูกค้าใหม่

2. พูดยกตัวอย่างความประทับใจของลูกค้าเดิม

           ในการเลือกซื้อสินค้าบางครั้งลูกค้าก็เกิดอาการลังเล หรืออาจกังวลในการตัดสินใจที่จะซื้อ เมื่อเจอกับปัญหานี้ให้พ่อค้าแม่ขายลองพูดยกตัวอย่างความประทับใจของลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าของเราแล้วเกิดความชอบ ตัวอย่างเช่น “เสื้อตัวนี้ขายดีจริง ๆ นะคะ ลูกค้าใส่แล้วชอบ เกิดติดใจกลับมาซื้อเพิ่มหลายคนแล้ว เพราะเสื้อตัวนี้ซักแล้วไม่ยืด สีไม่ตก แถมใส่แล้วดูไม่อ้วนอีกด้วยค่ะ”

3. พูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ภายในร้านด้วย

           การพูดเพื่อสร้างยอดขายข้อนี้ เป็นวิธีการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ภายในร้านด้วย เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อของชิ้นแรกไปแล้ว และเกิดอาการลังเลว่าอยากได้ของอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก แนะนำให้พ่อค้าแม่ขายเพิ่มกดยุทธ์ในการพูดจูงใจบวกกับการให้ส่วนลด ตัวอย่างเช่น “กางเกงที่ซื้อไปเมื่อกี้เหมาะกับเสื้อตัวนี้นะ ถ้าซื้อเสื้ออีกตัวเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้เลยครับ”

4. พูด…ถึงความทันสมัยของสินค้า “สินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะ” “ตัวนี้กำลังฮิตเลยนะ เหมือนกับที่นางเอกเรื่อง…..ใส่ในละครเลยค่ะ” “คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตัวที่ลูกค้าถืออยู่” ประโยคสุดฮิตที่ได้ยินบ่อยจากพ่อค้าแม่ขายใช้ในการกระตุ้นความอยากของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ประโยคเหล่านี้สร้างยอดขายให้ร้านค้าได้เป็นจำนวนมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าที่มีความทันสมัย

4. พูดถึงความทันสมัยของสินค้า

          “สินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะ” “ตัวนี้กำลังฮิตเลยนะ” “คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตัวที่ลูกค้าถืออยู่” ประโยคสุดฮิตที่ได้ยินบ่อยจากพ่อค้าแม่ขายใช้ในการกระตุ้นความอยากของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ประโยคเหล่านี้สร้างยอดขายให้ร้านค้าได้เป็นจำนวนมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าที่มีความทันสมัย

5. พูดกล่าวคำ "ขอบคุณ" 

          เมื่อปิดการขายได้แล้วให้พ่อค้าแม่ขายจบด้วยประโยคสุดคลาสิคที่สร้างความประทับใจได้มากมายทีเดียวด้วยคำว่า “ขอบคุณครับ” , “ขอบคุณค่ะ” การบริการที่ประทับใจพร้อมคำขอบคุณจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความรู้สึกที่อยากจะกลับมาซื้อซ้ำ นี่เป็นอีกหนึ่ง วิธีพูด เพื่อสร้างยอดขายในระยะยาวนั่นเอง

 

 

สินค้า Hot ล่าสุด

ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบตะกร้า
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแก
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังเจ
2,175.00 บาท
1,900.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 275.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น (หลังตะแก
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
ชั้นวางสินค้า สองหน้า ขนาด T x 90 x 120 cm แบบตะกร้า(หลังตะแกรง)
3,064.00 บาท
2,700.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 364.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 180 cm แบบแผ่นชั้น
2,423.00 บาท
2,100.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 323.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
ชั้นวางสินค้า หน้าเดี่ยว รุ่นประหยัด 90x120 ซม.
1,892.00 บาท
1,655.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 237.00 บาทชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
ชั้นวางสินค้า หน้าเดียว ขนาด L x 90 x 120 cm แบบแผ่นชั้น หลังตะแ
1,876.00 บาท
1,600.00 บาท
ท่านประหยัดได้: 276.00 บาทสถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday293
mod_vvisit_counterYesterday395
mod_vvisit_counterThis week993
mod_vvisit_counterLast week2236
mod_vvisit_counterThis month6911
mod_vvisit_counterLast month9208
mod_vvisit_counterAll days995933

Online (20 minutes ago): 8
Your IP: 54.198.119.26
,
Today: 22 พ.ค. 2018